O wydawnictwie

Wydawnictwo ES zajmuje się publikacją i rozpowszechnianiem pozycji z zakresu logopedii i neurologopedii.
Sercem Wydawnictwa jest dr Elżbieta Stecko - logopeda, nauczyciel akademicki, autorka publikacji fachowych, a przede wszystkim wieloletni praktyk. W oparciu o jej doświadczenie powstaje większość publikacji Wydawnictwa ES
Pomoce naukowe i dydaktyczne ze znakiem ES to profesjonalne opracowanie merytoryczne i wysoka jakość materiałów. Publikacje Wydawnictwa przed wypuszczeniem na rynek przechodzą kilka faz testowych weryfikujących ich rzetelność i funkcjonalność. Wieloletnie doświadczenie autorów pomocy naukowych i dydaktycznych zapewnia publikacjom Wydawnictwa ES najwyższą jakość merytoryczną i użytkową.


dr n. hum. Elżbieta Stecko

  • Adiunkt w Zakładzie Fonetyki i Logopedii Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Doświadczony specjalista Centrum Zdrowia Dziecka, prowadzi też zajęcia w Centrum Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych
  • Wieloletni konsultant ds. logopedii w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
  • Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji ds. stopni specjalizacji z zakresu logopedii przy O.D.N.
  • W 2003 roku powołała w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie Podyplomowe Studia Neurologopedii, których została kierownikiem. Należy zaznaczyć, że opracowany przez Nią program tych studiów jako jedyny w Polsce obejmuje tematykę małego dziecka od okresu noworodkowego.
  • Była też pomysłodawczynią i uczestniczyła w tworzeniu Polskiego Towarzystwa Neurologopedycznego.

Zainteresowania zawodowe koncentruje na problemach klinicznych dzieci z problemami w komunikacji i rozwoju. Szczególnym aspektem w jej drodze zawodowej jest zainteresowanie rozwojem mowy i komunikacji u dzieci z dysfunkcją o.u.n. od okresu noworodkowego. Autorka licznych publikacji, programów profilaktyki i wczesnej interwencji logopedycznej, które realizuje w studiach logopedycznych i kursach dla logopedów. Pracowała jako logopeda w CZD, Stołecznym Zespole Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, w Stołecznym Centrum Rehabilitacji - placówkach o najwyższym standardzie opieki nad dzieckiem. Jej liczni studenci i uczniowie pracują z dziećmi z najcięższymi trudnościami w rozwoju mowy i komunikacji.

Dr Elżbieta Stecko łączy w sobie ogromny potencjał naukowy, rozległą wiedzę praktyka oraz wymagającego, ale niezmiernie oddanego nauczyciela, który wprowadza do trudnego zawodu logopedy kolejne pokolenia.
Żyje i pracuje z pasją. Podejmuje inspiracje menadżera oświaty w zakresie logopedii na miarę dwudziestego pierwszego wieku.